گزارش جامع و تحلیل صنعت پتروشیمی

بررسی ها :

99,000 تومان

صنایع پتروشیمی (به انگلیسی: Petrochemical industry)، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند.

دید کلی صنایع پتروشیمی (Petrochemical industry)، بخشی از صنایع شیمیایی است که فراورده‌های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می‌کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می‌آمد. اما در اوایل قرن بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روز افزونی پیدا کرده‌است.

سرفصل‌های فایل تحلیل صنعت پتروشیمی که در 365 صفحه می‌باشد را بخوانید

ناموجود

توضیحات

سرفصل‌های گزارش جامع  و تحلیل صنعت پتروشیمی

فصل اول

مقدمه

صنایع پتروشیمی در سال ۲۰۱۴
ریسک‌های پیش روی صنعت پتروشیمی
زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی؛ بازیگران و کارکردها
عوامل اساسی موفقیت در صنعت پتروشیمی
رهبریت تکنولوژی
رهبریت بازار
رهبریت هزینه
تغییر نرخ بازگشت در صنعت پتروشیمی
افزایش رقابت
کاهش سودآوری محصولات
ناتوانی در جذب ارزش
سایر عوامل
محرک‌های جهانی صنعت پتروشیمی
محرک‌های فناوری
محرک‌های اقتصادی
محرک‌های اجتماعی
محرک‌های زیست محیطی
محرک‌های سیاسی
پیش‌بینی و وضعیت اقتصاد کلان در امریکا و جهان:
بازارهای مصرف نهایی
بهبود بازار ادغام واحدهای شیمیایی
تغییر نگرش مردم و افزایش اهمیت محیط زیست در سطح جهانی
دو موج توجه به محیط زیست در جهان
شکل‌گیری رویکرد جدید توسعه پایدار که در صنعت پتروشیمی این مفهوم مبتنی بر موارد زیر است
سختگیرانه‌تر شدن قوانین زیست محیطی
افزایش بحران‌های زیست محیطی
تغییرات آب و هوایی و تغییر الگوی بیماری‌ها
پیمان‌ها و توافقنامه‌های جهانی زیست محیطی
محصولات مجتمع‌های پتروشیمی
بررسی وضعیت روند مواد خام و خوراک‌های صنعت پتروشیمی
مواد خام مورد استفاده در صنعت پتروشیمی
تجزیه نفت خام
-نفتا یا بنزین خام پالایشگاهی
-اتان
چشم‌انداز انرژی و مواد اولیه
-رشد بی‌سابقه تولید نفت آمریکا
بررسی وضعیت آمریکا
چشم انداز و وضعیت مواد شیمیایی در ایالات متحده و جهان
سرمایه – زیرساخت
پیش‌بینی رشد تولیدات پتروشیمی در نقاط مختلف جهان در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۱۲
پردرآمدترین شرکت‌های جهان در سال ۲۰۱۳
سهم مناطق مختلف جهان از بازار محصولات پتروشیمی
بزرگ‏ترین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محصولات پتروشیمی در جهان
جمع‌بندی

فصل دوم

پلیمرها
تغییرات گسترده در بازار مصرف پلیمر جهان
چرخه تولید الفینها
اتیلن
عوامل محیطی تاثیرگذار بر بازار اتیلن
پیام های کلیدی در رابطه با نوسانات بازار نفت
نفت خام در مقابل گاز طبیعی
برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت جهانی چه کسانی هستند؟
سناریوی قیمت نفت پایین و نرخ رشد جهانی
سناریوی قیمت نفت پایین: نتایج فرض رشد بالا ی اقتصاد جهانی در ۲۰۱۵ -۲۰۱۶
مصرف خوراک:
مصرف خوراک- امریکای شمالی
رشد تقاضا و کاهش قیمت خوراک در شرق اروپا
تنوع در خوراک و محرک های رشد پتروشیمی در خاور میانه
مصرف خوراک- خاورمیانه
مصرف خوراک در چین
رشد جمعیت، صنعتی سازی و صادرات به چین محرک تولیدات آسیا
سناریوی تاثیر گاز شیل بر پایه تولیدات اتیلن بر نفتا
تغییرات مصرف جهانی خوراک پتروشیمی
نتیجه گیری
اتیلن
مواد اولیه تولید اتیلن جهان
عرضه و تقاضای جهانی اتیلن
مشخصات عرضه و تقاضای جهانی اتیلن در سال ۲۰۱۴
عمده ترین مصارف پلی اتیلن در سال ۲۰۱۴
ظرفیت تولید اتیلن در نقاط مختلف دنیا بر اساس خوراک مورد استفاده
نمای جهانی مواد اولیه و فعالیتهای سرمایهگذاری مربوط به الفینها
تأثیر گاز شیل بر صنایع پایین دستی پتروشیمی در جهان
افزایش ظرفیت اتیلین در آمریکا با استفاده از گاز شیل
مقایسه روند قیمت جهانی اتان و نفتا طی ۱۰ سال گذشته
مقایسه حاشیه سود تولیدکنندگان پلی اتیلن در آمریکا
ظرفیت افزایشی اتیلن از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹
ظرفیت تولید اتیلن در چین و چشم انداز رشد آن
ظرفیت های جدید تولید اتیلن در چین ۲۰۱۴-۲۰۱۹
طرح‌های توسعه اتیلن ۲۰۱۵-۲۰۱۹
ظرفیتهای جدید تولید اتیلن چین تا سال ۲۰۱۹
مواد خام مورد استفاده در تولید اتیلن در آمریکای شمالی
طرح‌های توسعه اتیلن آمریکا با خوراک شیل گاز
عرضه و تقاضای اتان در آمریکا تا سال ۲۰۱۷
ظرفیت تولید اتیلن در خاورمیانه تا سال ۲۰۱۶
بزرگترین متقاضیات بازار جهانی اتیلن و چشم انداز تقاضا تا سال۲۰۲۴
نیاز به واردات اتیلن توسط چین تا سال ۲۰۱۹
نیاز هند به واردات
تقاضا و مصرف جهانی مشتقات اتیلن
چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی اتیلن تا سال ۲۰۲۰
ظرفیت مازاد اتیلن در مقابل تغییرات تقاضا در مناطق مختلف جهان تا سال ۲۰۲۲
رشد ظرفیت تولید اتیلن در مناطق مختلف جهان
هزینه تولید اتیلن
هزینه تولید اتیلن برپایه خوراکهای مختلف
تاثیر هزینه تولید اتیلن در بخشهای مختلفظی سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵
چشم‌انداز هزینه تولید اتیلن در مناطق مختلف جهان بر اساس مواد اولیه تولید تا سال ۲۰۲۲
چشم‌انداز حاشیه سود تولید اتیلن در مناطق مختلف جهان تا سال ۲۰۲۱
نقشه تجارت اتیلن در جهان
بزرگترین کشورهای صادر کننده و وارد کننده اتیلن در شرق آسیا و چشم اندازآن تا سال ۲۰۱۹
چشم انداز قیمت اتیلن در بازارهای جهانی
پروپیلن
تکنولوژی‌های تولید پروپیلن
تکنولوژی‌های معمول و با بازدهی پایین
تکنولوژی‌های نوین و با بازدهی مناسب
ذغال سنگ و پروپان محرکهای اصلی پروپیلن هستند
ظرفیت افزایشی پروپیلن  از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۸
تکنولوژی‌های جدید تولید پروپیلن چین را خودکفاتر میکند
تقاضای جهانی پروپیلن و مشتقات آن طی سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۳
پیش بینی تقاضای پروپیلن تا سال ۲۰۱۹
عرضه و تقاضای پروپیلن چین طی سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۱
پیش‌بینی عرضه و تقاضای پروپیلن چین تا سال ۲۰۲۰
ظرفیت تولیدی مناطق جغرافیایی مختلف بر پایه منابع
ظرفیتهای جدید پروپیلن در جهان
طرح‌های PDH در آمریکا
مقایسه هزینه تولید پروپیلن درشمال شرقی آسیا در سال ۲۰۱۳
وضعیت واردات و صادرات پلی پروپیلن
صادرات پروپیلن و مشتقات آن در مناطق مختلف جهان تا سال ۲۰۲۲
واردات محصولات الفینی چین ۲۰۱۲-۲۰۱۰
جمع‌بندی
پلی‌اتیلن
تقاضای جهانی PE پلی اتیلن  در سال ۲۰۱۴
ادامه روند رشد واردات
تقاضای جهانی پلی‌اتیلن تا سال ۲۰۱۸
تقاضای پلی‌اتیلن در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۸- ۲۰۱۳
عرضه و تقاضای پلی‌اتیلن در آمریکای شمالی
تغییرات ظرفیت پلی‌اتیلن در جهان
افزایش ظرفیت درآمریکای شمالی
نرخ عملیاتی پلی‌اتیلن در جهان
نرخ عملیاتی پلی‌اتیلن در ایالات متحده و کانادا
تعادل قیمت در بازارهای جهانی پلی‌اتیلن
روند قیمت‌های جهانی پلی‌اتیلن سبک خطی (LLDPE) تا سال ۲۰۱۶
پیش‌بینی قیمت برحسب مناطق جغرافیایی
حاشیه سود تولید پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) در جهان
حاشیه سود پلی‌اتیلن در ایالات متحده امریکا
روند تغییرات تجارت پلی‌اتیلن در جهان
تراز تجاری پلی‌اتیلن درآمریکا
رقابت آمریکا با سایر تولیدکنندگان
واردات پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن در چین در سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۲
واردات آمریکای جنوبی تا سال ۲۰۱۸
بازار پلی‌اتیلن چین
توسعه ظرفیتها
واردات
جمع‌بندی
پلی پروپیلن
پلیپروپیلن به عنوان بزرگ‏ترین محصول پلیمری جهان
طرح حای توسعه پروپیلن در کشور هایی جز چین
آسیا بازیگر اصلی در تجارت PP پروپیلن
تقاضای جهانی PP  در سال ۲۰۱۹
تکنولوژی‌های جایگزین چین را در PP بی‌نیاز تر می‌سازد
تقاضای جهانی پلی‌پروپیلن تا سال ۲۰۱۸
تقاضای پلی‌پروپیلن درآمریکای شمالی طی سالهای ۲۰۱۸- ۲۰۱۳
وضعیت عرضه و تقاضای غرب اروپا تا سال ۲۰۲۱
پیش‌بینی عرضه و تقاضای چین تا سال ۲۰۱۸
پیش‌بینی عرضه و تقاضای پلی‌پروپیلن در آمریکای جنوبی
ظرفیت‌های جدید پلیپروپیلن در جهان تا سال ۲۰۲۲
نرخ‌های عملیاتی پلیپروپیلین در جهان
طرح‌های افزایش ظرفیت چین تا سال ۲۰۱۷
تغییرات هزینه‌های تولید پلیمرها در جهان طی سالهای ۲۰۱۳- ۲۰۰۹
قیمت‌های پلی‌پروپیلن براساس مناطق جغرافیایی
تأثیرات قیمت‌های منطقه‌ای بر تقاضای جهانی
تجارت جهانی پلی‌پروپیلن تا سال ۲۰۱۸
صادرات پلی‌پروپیلن در آمریکای شمالی
جمع‌بندی
پلی‌اتیلن ترفتالات
چیپس  PET
چیپس  PET نوع الیاف نساجی
چیپس PET نوع الیاف صنعتی
چیپسPET نوع بطری
چیپس PET نوع فیلم
چشم انداز GDP کشورهای مهم دنیا تا سال ۲۰۲۴
محرک‌های  رشد بارز پلی استر
ولید انواع محصولات پلیاستری در جهان
تقاضای جهانی PET بر حسب مناطق مختلف جغرافیایی در سال ۲۰۱۳
رشد تقاضای جهانی پلی استر برحسب مناطق جغرافیایی
تقاضای PET در آمریکای شمالی
مصرف نهایی PET در جهان در سال ۲۰۱۳
ظرفیت جهانی PET
ظرفیت مازاد در مناطق مختلف جهان
بحران مازاد ظرفیت در جهان
تجارت جهانی PET
جمع‌بندی
پلی استایرن
پلی استایرن معمولی
پلی استایرن مقاوم
پلی استایرن انبساطی (یونولیت)
مواد اولیه مورد نیاز تولید پلی‌استایرن
انواع کاربردهای پلی‌استایرن
تقاضای جهانی پلی‌استایرن
روند کاهش تقاضای پلی‌استایرن در مناطق توسعه یافته
پیش‌بینی تقاضای پلی‌استایرن در مناطق مختلف جهان
عرضه و تقاضای پلی‌استایرن در آمریکای شمالی
تغییرات ظرفیت پلی‌استایرن در جهان
جمع‌بندی
پلی وینیل کلراید
رشد تقاضای جهانی PVC و روند صادرات آمریکای شمالی
تقاضای PVC در چین
عرضه و تقاضای PVC در برزیل
مصارف PVC در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۱۳
مصارف PVC در اروپا در سال ۲۰۱۲
ظرفیت PVC در چین
ارتباط بین سرمایهگذاری در بخش ساخت‏و‏ساز و استفاده از PVC دردنیا
میزان پروژه‌های خانه سازی آغاز شده در آمریکا
روند تغییرات هزینه تولید PVC طی سالهای ۲۰۱۶- ۲۰۰۶
مقایسه هزینه نقدی PVC آمریکای شمالی و آسیای شمال شرقی
قیمتهای PVC در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳
تجارت PVC در مناطق مختلف جهان
جمع‌بندی
اوره و آمونیاک
کاربردهای اصلی اوره
تولیدکنندگان اصلی آمونیاک در سال ۲۰۱۲
مهمترین مناطق مصرفکننده در سال ۲۰۱۳
مصرف جهانی آمونیاک تا سال ۲۰۱۲
ظرفیت تولید آمونیاک
هزینه تولید اوره و آمونیاک
بازار جهانی اوره
روند قیمت جهانی اوره و آمونیاک
تجارت جهانی آمونیاک در سال ۲۰۱۲
تجارت جهانی اوره در سال ۲۰۱۲
جمع‌بندی
متانول
زنجیره ارزش متانول
مشتقات اصلی متانول
مصارف متانول
تولید جهانی متانول در سال ۲۰۱۳
تولید متانول در آمریکا
میزان مصرف متانول در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۱۳
عرضه و تقاضای جهانی متانول در سال ۲۰۱۳
پیش‌بینی توزیع مشتقات متانول در سال ۲۰۱۶
پروژه‌های در دست ساخت متانول و ظرفیتهای جدید تولید تا سال ۲۰۱۵
هزینه‌های نقدی تولید متانول در سال ۲۰۱۲
بازار جهانی متانول
محرک‌های مؤثر بر قیمتگذاری متانول
مدل قیمت‌گذاری متانول
روند قیمت جهانی متانول
برابری قیمت ارزش محصولات انرژی در مقابل متانول در سطح جهانی تا سال ۲۰۳۰
برابری قیمت ارزش محصولات انرژی در مقابل متانول در سطح آسیا تا سال ۲۰۳۰
جمع‌بندی
جایگاه خاورمیانه در نقشه راه صنعت پتروشیمی
شرایط اقتصادی کشورهای خاورمیانه
سهم صنایع مختلف در GDP منطقه GCC
سهم بخشهای مختلف در GDP عربستان در سال ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۲۵٫ سهم پتروشیمی و پالایشگاه در ارزش افزوده کل اقتصاد عربستان. منبع: GPCA
سهم بخش‌های مختلف در GDP امارات در سال ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۲۶٫ سهم بخش‌های مختلف از GDP امارات در سال ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۲۷٫ سهم پتروشیمی و پالایشگاه در ارزش افزوده کل اقتصاد امارات. منبع: GPCA
سهم بخش‌های مختلف در GDP قطر در سال ۲۰۱۲
سهم بخش‌های مختلف در GDP کویت در سال ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۳۱٫ سهم پتروشیمی و پالایشگاه در ارزش افزوده کل اقتصاد کویت. منبع: GPCA
سهم بخش‌های مختلف در GDP عمان در سال ۲۰۱۲
سهم بخش‌های مختلف در GDP بحرین در سال ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۳۴٫ سهم بخشهای مختلف از GDP بحرین در سال ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۳۵٫ سهم پتروشیمی و پالایشگاه در ارزش افزوده کل اقتصاد بحرین. منبع: GPCA
وضعیت پتروشیمی در منطقه GCC
ارزش تولیدات صنعتی در کشورهایGCC
سهم پتروشیمی و پالایشگاه در GDP کشورهای GCC
شکل شماره ۱۳۷٫ سهم پتروشیمی و پالایشگاه در GDP کشورهای GCC. منبع: GPCA
سرمایه‌گذاری در خاورمیانه
مزایای سرمایه‌گذاری در خاورمیانه
چالش‌های پیش روی صنایع پتروشیمی خاورمیانه
تشدید رقابت در میان تولیدکنندگان صنایع پتروشیمی جهان
اوج‌گیری بازار محصولات پتروشیمی جهان در سال ۲۰۱۶
صنایع پتروشیمی کشورهای GCC
کمبود کارخانجات مصرفکننده محصولات میانی
کمبود گاز طبیعی در کشورهای GCC
صدور محصولات میانی
توسعه صنایع پتروشیمی در میان کشورهای GCC
تهدید شیل گاز
تقاضای محلی
احداث مجتمع‌های تلفیقی پالایشگاهی _  پتروشیمی
فرصت‌های پیش روی پیمانکاران طرح‌های پتروشیمی خاورمیانه
بررسی وضعیت محصولات مهم خاورمیانه
اتیلن و پروپیلن
تولید اتیلن در جهان و منطقه GCC  در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۳۹٫ تولید اتیلن در جهان و منطقه GCC  در سال ۲۰۰۸٫ GPCA
توسعه ظرفیت‌های اتیلن در میان کشورهای GCC
افزایش هزینه‌های تولید اتیلن در خاورمیانه
تولید جهانی پروپیلن و سهم منطقه  GCC در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
پلی‌اتیلن
تولید جهانی پلی‌اتیلن سنگین و سهم منطقه GCC در سال‏های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
تولید جهانی پلی‌اتیلن خطی سبک و سهم منطقه GCC در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲  ۳۲۶
پلی‌پروپیلن
تولید جهانی پلیپروپیلن و سهم منطقه GCC در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
شکل شماره ۱۴۹٫ تولید جهانی پلیپروپیلن و سهم منطقه GCC در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
اوره
متانول
ظرفیت تولید محصولات
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی درGCC  بر اساس نوع محصولات
سهم محصولات مختلف از تولیدات محصولات پتروشیمی در GCC
همانطور که عنوان شد عمده محصولات تولیدی این مناطق پلیمرها با ۱۹ درصد، محصولات پایه با ۳۴ درصد، کودها ۲۳ درصد و شیمیاییها ۱۱ درصد می‌باشد.
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی بر اساس زنجیره ارزش
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در GCC
شکل شماره ۱۵۷٫ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در GCC. GPCA
ظرفیت تولید محصولات پلیمری در GCC
ظرفیت تولید محصولات نیتراتی و کود در GCC
در سال ۲۰۱۰، حدود ۳ میلیون تن به ظرفیت DAP این منطقه افزوده شده است، در همین سال سه میلیون تن از طرح‌های توسعه آمونیاک نیز به بهرهبرداری رسیده است.
۱۰ محصول برتر پتروشیمی از نظر ظرفیت در حوزه GCC
بررسی بزرگ‏ترین کشورهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه
عربستان سعودی
شرکت‌های عمده تولیدی
 صادرات محصولات پتروشیمی عربستان بر حسب منطقه
 پروژه‌های پایین‌دستی پیش روی عربستان
 سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی عمده در بخش پتروشیمی
امارات متحده عربی
یکصد شرکت برتر خاورمیانه در سال ۲۰۱۴
صادرات محصولات پتروشیمی
سهم محصولات مختلف از صادرات محصولات پتروشیمی از منطقه GCC
سهم صنعت پتروشیمی در صادرات کالاهای غیرنفتی
صادرات محصولات پتروشیمی کشورهای مختلف GCC
اعداد به میلیون تن
شکل شماره ۱۶۶٫ صادرات محصولات پتروشیمی کشورهای مختلف GCC. GPCA
سهم کشورهای مختلف آسیایی از صادرات محصولات پتروشیمی از منطقه GCC  به کل آسیا
مقصد محصولات صادراتی کشورهای GCC
سهم کشورهای مختلف از فروش محصولات پتروشیمی در منطقه GCC
شکل شماره ۱۷۲٫ سهم کشورهای مختلف از فروش محصولات پتروشیمی در منطقه GCC. GPCA
چشم‌انداز پتروشیمی در خاورمیانه
مقدمه
شاخصه‌های مهم و تحولات پیش روی صنعت پتروشیمی در ایران
شاخصه‌های مهم و تحولات پیش روی صنعت پتروشیمی در ایران شامل موارد ذیل است:
 دولتی
 نهادهای مالی شبه دولتی
 شرکت‌های خصوصی مستقل و شرکتهای بینالمللی (از کشورهای ترکیه، عربستان و آلمان)
چالش‌های صنایع پایین‌دستی ایران
مصرف انرژی و خوراک واحدهای پتروشیمی
سهم انواع حامل‌ها در تأمین خوراک صنایع پتروشیمی کشور
مالکیت مجتمع‌های پتروشیمی
وضعیت رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران و شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۲
رتبه‌بندی شرکتهای صنعت پتروشیمی در بین ۵۰۰ شرکت برتر
رتبه‌بندی شرکت‌های صنعت پتروشیمی در بین ۱۰۰ شرکت برتر اول
سرمایه‏گذاری در صنعت پتروشیمی کشور
انواع محصولات پلیمری تولید داخل کشور و کاربرد آنها در صنایع پایین‌دستی
سهم ایران از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جهان و خاورمیانه
تولید متانول در سطح ایران
صنعت اوره و آمونیاک در ایران
تعداد مجوز بهره‌برداری فعال صنایع پاییندستی پتروشیمی به تفکیک استان
تقاضای داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی ایران
رشد ظرفیت تولید در پتروشیمی ایران
شکل شماره ۱۸۵٫ رشد ظرفیت تولید در پتروشیمی ایران. NPC
ارزش افزوده صنعت پتروشیمی ایران
چشم‌انداز صنعت پتروشیمی کشور
اهداف کمی برنامه پنج ساله پنجم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (۹۳-۱۳۸۹)
میزان رشد هدفگذاری شده برخی محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۷
اهداف کلی مورد نظر برنامه پنجم توسعه (میزان تولید، فروش داخلی و صادرات)
ترکیب تولید پتروشیمی وچشم‌انداز ۱۴۰۴
نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای (SWOT) صنعت پتروشیمی ایران
 نقاط قوت
 نقاط ضعف
 تهدیدها
 فرصت‏ها
خلاءهای صنعت پتروشیمی ایران
چشم‌انداز مورد انتظار صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴
مقدمه
نسبت‌های مهم شرکت‌های بورسی و فرابورسی گروه پتروشیمی و محصولات شیمیایی
مقایسه درآمد و سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها و نسبت‌های بازاری آنها

 

نوع محصول: فایل پی دی اف

تعداد صفحات : 365 صفحه

حجم فایل : 22 مگابایت

توجه: این فایل بصورت PDF است و پس از خرید فورا قابل دانلود می‌باشد. پس از ثبت سفارش و پرداخت آنلاین، در صفحه‌‌ پرداخت موفق، برای دانلود محصول روی نام محصول کلیک کنید.

 

قیمت واقعی: 400,000 تومان

قیمت به مدت محدود : 99 هزار تومان

خرید و دانلود فوری محصول

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش جامع و تحلیل صنعت پتروشیمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق برای بورسینس محفوظ است.